МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР - МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА
Вие сте тука: Почетна страна » Контакт

Контакт

Македонска виделина

 

Основач на издавачот:
Национален совет на македонската национална заедница во Р. Србија

Издавач:
НИУ „Македонски информативен и издавачки центар”, Панчево

Директор и Главен и одговорен уредник:
Виктор Б. Шеќеровски