МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР - МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА
Вие сте тука: Почетна страна » Најнови вести » Милијарда долари за Србија од Арапските Емирати !

Милијарда долари за Србија од Арапските Емирати ! 

Šeik-i-Vučić

На конференција за печат во Белград, премиерот Александар Вучиќ соопшти дека на Србија и е уплатена милијарда долари од Обединети Арапски Емирати како помош за буџетот и благодарение на тоа Србија до март нема да има проблем со ликвидноста. Вучиќ рече дека ќе биде сторено сè за да во 2015 и 2016 година се нама- ли трендот на задолжување на Србија. Тој потсети дека српската Влада во претходните 110 де- на зацртала големи планови и дека многу од тоа е реа- лизирано. – Сакаме Србија да биде поуспешна, понапредна и мо- дерна земја.

Нашата земја била и натаму е во многу теш- ка ситуација и поради тоа ги почнавме неопходните ре- форми. Донесовме Закони за работа и пензиско осигу- рување, приватизација, но и сет Медиумски закони усо- гласени со ЕУ и по стандардите и по принципите, рече Вучиќ. Според него, целта на Владата е да создаде нај- добра инвестициска клима, а со тоа и подостоинствено живеење во скора иднина.

К. В.

Add a Comment