МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР - МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА
Вие сте тука: Почетна страна » Култура » Денови на македонската култура

Денови на македонската култура 

mk-kultura

Четврта годинасо ред Домотна младината организира книжевни вечери под назив „Денови на македонската култура”.

Таа градска установа, во соработка соЗдружението на книжевницитена Србија, Новинско-издавачката установана „Македонскиот информативен и издавачки центар“ (НИУМИИЦ) и здруженијата „Герман” од Глогоњ и „Осогово” од Панчево, на два језика (српски и македонски) ќе претстави мнозина македонск писатели, како што сеРисто Василевски, Виктор Шеќеровски, Искра Пенева, Илија Бетински, Душица Илин, Зафир Хаџиманов,Круне Алексовски, Парашка Димитријевска – Пејчиќ, а немада изостанат ни српските поети, како што се Добрица Ериќ и Радомир Андриќ, Милица Јефтимиевиќ Лилиќ, Миљурко Вукадиновиќ, Брана Вељковиќ,Биљана Обрадовиќ Доновски, Вјера Вукшиќ Витошевиќ Ратко Марковиќ – Риѓанин, Миќо Цвијетиќ и др.

Прватаод низата книжевни вечери ќе биде одржанаво понеденик, на 15 септември во 19 часотво Качарево, а потоа поетскиот карван секој нареден понеделник ќе ги посетува домовите на културатаво местата со македонсконаселение: Јабука (22 септември) и Глогоњ (29 септември),а завршната вечерќе биде восалата АПОЛО воПанчево.

Реализацијатана овој проект финансиски ја поддржаа Покраинската влада, Домотна младината и НИУМИИЦ.

Add a Comment