МАКЕДОНСКИ ИНФОРМАТИВЕН И ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР - МАКЕДОНСКА ВИДЕЛИНА
Вие сте тука: Почетна страна » Култура » Виктор Б. Шеќеровски на 49 Кочиќеви средби

Виктор Б. Шеќеровски на 49 Кочиќеви средби 

viktor-na-dani

Во Бањалука конкрајот наавгуст, восалата на Културниот центар Бански двор, аворамкитена 49 Кочиќевите средбибеше одржанасвечена академија Молитва на слободата. Учествоваа поетите: Љубица Рајкиќ (Романија), Милутин Миќовиќ (Црна Гора), Виктор Б. Шећеровски (Македонија и Србија), Надја Попова (Бугарија), Новица Соврлиќ (Косово и Метохија, Србија), Горан Ѓорѓевиќ, Драган Јовановиќ- Данилов и Звонко Карановиќ (Србија). Поетитеја збогатија свеченостасо своите  песни, што се објавенивоавгустовскиот38 број на списанието Змијање 2014 године.

На почетокотна празнувањето беше положен венец пред споменикотна Петар Кочиќ, а овој чин гоизврши академикот Витомир Поповиќ, претседателотна Завичајното друштво„Змијање“, кој нагласи дека „денес имаме свое засолниште, своја територија, а тоа е Република Српска во која српскиот народ има своја слобода, токму онака како што Кочиќво свое време сонуваше и посакуваше“.Покрај книжевниците Предраг Бјелошевиќ и Радмило В. Радовановиќ, учествоваше и Виктор Б. Шеќеровски, како претставник на Р. Македонија и Р. Србија. Претседателот на Народното собрание на Р. С. Игор Радојчиќ, со пригодна беседа го означи собирот во слава на Кочиќ за свечено отворен.

Потпретседателот наЗдружението на книжевницитена Република Српска Предраг Бјелошевиќ рече дека поетитесе собираат околу Кочиќ и неговиот јазик, додавајќи дека е неопходносо тоада сезапознаат и светските книжевници.

„Ако сакаме да го славиме Петар Кочиќ, нашиот великан и писател, тогаш можеме да го славимо на еден нов начин,во согласност со времетово кое живееме. Треба да ги запознаеме и окружението и светот сонеговото дело.Тоа можеме да го сторимедоколкуво Бањалука на Кочиќевитесредби ги доведуваме писателите и преведувачите од светот, кое нешто е и наша цел”, истакна Бјелошевиќ.

Оливер Радовановиќ

Add a Comment